Denna policy (tillsammans med våra Användarvillkor, vår Cookie Policy och andra dokument som det hänvisas till) anger grunden för hur personuppgifter vi samlar in från dig eller du ger oss, behandlas av oss.

Denna policy gäller för 123minsida hemsidor på olika marknader som drivs av 123minsida ApS eller något dotterbolag till detta (hädanefter kallat "123minsida" eller "vi"). Vi tillhandahåller dig denna sekretesspolicy för att informera dig om våra system med avseende på hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information som besökare till och ägare av våra hemsidor. Personlig information är information som är personligt identifierbar, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, etc. Genom att använda vår hemsida och applikationer godkänner du villkoren som anges i detta dokument.

Information om oss:

123minsida ApS är registrerad i Danmark under företagsnummer 30732332. Adressen till vårt huvudkontor är Slåenbakken 17, DK-3460 Birkerød, Danmark.

1. Vad samlar vi in?

123minsida kan samla och bearbeta följande uppgifter om dig när du besöker vår hemsida:

* Den information du lämnar genom att fylla i formulär på vår hemsida. Detta inkluderar information som tillhandahålls vid den tidpunkt då vi registrerar att du använder vår hemsida, prenumererar på vår tjänst, postar material eller begär andra tjänster, lägger till kommentarer, anmäler dig till nyhetsbrev och kampanjer eller använder kontaktformulär.

* Ett register korrespondens med dig.

* Detaljer om ditt besök på vår hemsida inkluderar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsinformation, webbloggar eller annan kommunikationsinformation, om det behövs för faktureringsändamål eller på annat sätt och de resurser som du har tillgång till.

* Information om huruvida du har öppnat och klickat på visst innehåll i våra e-postmeddelanden skickade till dig.

* Information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem, webbläsare och ID för enheten du använder, systemadministration och att rapportera aggregerad information till våra annonsörer. och information som samlas in från cookies. Vänligen hitta mer information om detta under Cookies Policy. Denna information ger emellertid inte nödvändigtvis oss tillgång till personlig identifiering.

* Cookies och liknande teknik. När du använder vår hemsida eller mobilapplikationer samlar vi in information via cookies och liknande teknik. För mer information, läs vår Cookies policy på vår hemsida.

123minsida kräver inte att du anger någon personlig information för att besöka 123minsida hemsidor.

När du registrerar dig på 123minsida frågar vi efter:

* Din e-postadress och syfte med din nya hemsida.

* Text, bilder och video för din hemsida.

* Sociala nätverk. Om du väljer att logga in med Facebook Google+ tillåter du 123minsida att använda och lagra information som är relaterad till din profil, vilket gör det möjligt för oss att använda sociala medier på våra hemsidor eller applikationer. Social media-leverantören kan skicka information till oss i enlighet med deras policy, vilket kan innehålla ditt namn, profilbild, kön, vänlista och annan information du har valt att göra tillgänglig. Annan information om rekommendationer mellan dig och dina vänner kan också delas. Observera att om dina vänner på Facebook eller Google+ använder 123minsida, kan de ha delad information om dig via Facebook-inloggning eller Google+ registrering. Om du vill förhindra denna delning kan du göra det genom att redigera dina integritetsinställningar via Facebook eller Google+ eller de relevanta inställningarna för andra sociala medier.

* Köpt prenumeration. När du köper en prenumeration kräver vi att du anger ditt namn och din gatuadress tillsammans med betalningsinformation.

* Domännamnsregistrering . Om du väljer att registrera en domän samlar vi in informationen som krävs enligt regler för att skapa en domän. Obligatorisk information innehåller alltid ett telefonnummer, ett person/organisationsnummer, födelsedatum och annan information, beroende på vilken typ av domän du registrerar.

* Webbutik. Om du skapar en webbutik, kommer vi att fråga om ditt namn, bostadsadress, telefonnummer och organisationsnummer. Utöver detta måste du fylla i pris, fraktkostnader, bilder, produktbeskrivningar och information om de produkter du lägger till i din webbutik samt information om moms. Om du väljer att låta dina kunder betala via PayPal, ber vi dig att identifiera ditt PayPal-konto och låta 123minsida hantera betalningar via PayPal på dina vägnar.

* Besök och använd en webbutik: Om du gör ett köp i en webbutik på en hemsida på 123minsida, kommer vi att fråga om ditt namn och din adress. Om du betalar för varorna via PayPal, samlar vi också information för att bekräfta betalningsstatus och slutföra köpet. Informationen kommer att delas med kunden på 123minsida som hanterar webbutiken.

* Det betonas om uppgifterna vi begär är obligatorisk eller inte.

2. Hur samlar vi Data?

Vi använder två huvudmetoder:

Vi samlar in information genom din användning av tjänsterna. Med andra ord, när du besöker oss eller använder våra tjänster, inklusive att surfa på din hemsida eller en annan användares hemsidas, registrerar ett kundkonto, redigerar din hemsida och laddar upp information och innehåll, är vi medvetna om det. och vi kan samla in och registrera sådan användning, sessioner och annan relaterad information, antingen oberoende eller med hjälp av tjänster från tredje part som beskrivs i avsnitt 5 nedan, tillsammans med användningen av cookies eller annan spårningsteknik, som också anges i avsnitt 5 nedan.

Vi samlar in informationen du frivilligt tillhandahåller till oss. Till exempel samlar vi in de personuppgifter du ger oss genom att registrera dig för att använda våra tjänster. När du loggar in på våra tjänster via tredje parts tjänster som Facebook eller Google; när du gör en betalnings- och / eller registrerar domän; när du skickar in eller ger sådan personlig information när du använder våra tjänster och /eller kontaktar oss direkt.

3. Varför samlar vi in data?

 • För att tillhandahålla och driva vår service för kunder, besökare och partners
 • To provide websites to Visitors on behalf of our Customers
 • För att ge hjälp till våra kunder
 • För direkt marknadsföring
 • Att behålla och förbättra säkerheten och att upptäcka och förhindra missbruk och bedrägeri
 • För att följa lagar och förordningar
 • Att förbättra och utveckla våra tjänster baserat på besökarnas och kunders gemensamma eller individuella val, beteende och feedback

4.Plats

De personuppgifter du tillhandahåller till oss kommer att lagras på våra säkra servrar och tjänster. Just nu är våra servrar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De uppgifter vi samlar in från dig kan överföras och lagras, på en plats utanför EES. Denna överföring kan vara till andra medlemmar i av 123minsida grupp,till anställda eller entreprenörer eller tredje parter, som anges i detta uttalande. I synnerhet, innehåll på en hemsida, som kan överföras till en person eller enhet som begär det, eftersom detta är en del av tjänsten, utan några begränsningar beroende på plats. Genom att lämna in dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att göra allt för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med säkerhet och i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan vara skyldiga enligt lag att hålla dina uppgifter på en viss plats beroende på varifrån du har använt 123minsida -tjänster. Oavsett platsen där dina data är lagrad kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda säkerheten för dina personuppgifter.

Dessa länder kan ha olika och / eller mindre stränga sekretess / dataskydd och datasäkerhetsregler än de i ditt eget land. Som ett resultat kan din personliga information vara föremål för åtkomstförfrågningar från regeringar, domstolar eller brottsbekämpning i dessa länder enligt lagar i dessa länder.

5. Tredje parter

123minsida samarbetar med flera tredjepartstjänster för att tillhandahålla och förbättra vår egen tjänst. Dessa inkluderar betalnings- och faktureringstjänster, domänregistratorer, e-postleverans, webbanalys, värdtjänster, innehållsleveransnätverk, marknadsföring och prestandadatatjänster, tjänster för att upptäcka och förebygga bedrägeri, skräppost och missbruk, säkerhetstjänster för elektronisk data och datasäkerhet, session inspelningstjänster samt juridiska, finansiella och revisionsrådgivare.

Dessa tredjepartstjänster kan komma åt eller ta emot aggregerad data eller personuppgifter till besökare, användare och användare av användare. Dess data kan innehålla delvis eller alla dessa personuppgifter, beroende på den enskilda funktionen som tillhandahålls av tredje part, och tredje part får endast använda dessa uppgifter på grundval av deras syfte att vara tredje part.

Vi kan avslöja din personliga information för någon av ovanstående skäl till en gruppmedlem, som inkluderar våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och deras dotterbolag. Detta inkluderar även enheter som vi kan förvärva som en del av ett köp vid ett senare tillfälle.

Vi kan också dela din personliga information som svar på kallelse till domstol, domstolsuppgörelser eller juridiska processer, eller att etablera eller utöva vår juridiska rättighet eller försvar mot rättsliga krav, om vi har en godtrogen tro på att lagen kräver att vi gör det med eller utan att informera dig.

Integrationslista:

Name Purpose Provider Privacy Policy
Google Analytics Analyzing site's traffic Google Google's Privacy Policy
Google Tag Manager Analytics and advertising Google Google's Privacy Policy
Google Maps Site feature, map sharing Google Terms Maps Google
YouTube Site feature, video streaming Google Google's Privacy Policy
Vimeo Site feature, video streaming Vimeo, Inc. Vimeo Privacy Policy
Google Fonts Site design Google Google's Privacy Policy
Google reCaptcha Customer support tool Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
Atlassian JIRA Development project management Atlassian Atlassian Privacy Policy
GitHub Source code control system GitHub, Inc. Github Privacy Policy
Elastic Cloud Events management and monitoring Elasticsearch Elastic Privacy Policy
SendGrid Email delivery SendGrid Sendgrid Privacy
PostMark Email delivery Wildbit, LLC Wildbit Privacy Policy
SmartFocus Customer analytics Smart Focus Smartfocus Privacy and Cookies Policy
Agillic Marketing automation Agillic A/S Agillic Privacy Policy
Amazon Web Services Hosting, managing, monitoring and storing data Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
CloudFront Speeding up web content Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
Microsoft Office 365 MS Office tools Microsoft Microsoft Privacy Policy
Zencoder/Brightcove Video conversion Brightcove Inc. Brightcove Privacy Policy
Scanii Anti-malware, anti-phishing Uva Software, LLC Scanii Privacy Policy
Adyen Payment platform Adyen Adyen Privacy Policy
Dibs Payment platform DIBS Payment Services AB Dibspayment General Terms
Docdata Payment provider Docdata Docdata Payments Terms and Conditions
PayPal Payment platform PayPal Paypal Privacy Policy
Facebook Attribution Marketing performance Facebook Facebook Privacy Policy
Facebook login Login integration Facebook Facebook Privacy Policy
Propeller Ads Marketing performance Propeller Ads Propellerads Privacy Policy
Zendesk Support Handling Zendesk, Inc. Zendesk Privacy Policy
Enchant Support Handling Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
One.com Web and webshop hosting, billing, domain management, support One.com Group AB One.com Privacy Policy

ICANN regler om domänregistrering:

ICANN-Godkända Registratorer

Registrant Utbildningsmaterial

Registranters Förmåner och Ansvar

Policy, Registreringsavtal och Villkor för alla typer av domäner finns på www.ascio.com/policies

6. Säkerhetsåtgärder

123minsida har genomfört säkerhetsåtgärder baserat på att uppgifterna behandlas på ett sätt som säkerställer tillräcklig säkerhet för personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. 123minsida använder branschstandardmål för att skydda konfidentiell personlig identifierande information, inklusive kryptering, brandväggar och Secure Sockets Layer (SLL).

Internetbaserade betalnings- och betalningsmetoder är föremål för extra stränga säkerhetskrav och drivs av auktoriserade tjänsteleverantörer som överensstämmer med standarderna för PCI (Payment Card Industry) och har lämplig inställning för att skydda informationen.

Då och granskar vi våra säkerhetsprocedurer och utvärderar lämplig ny teknik och metoder. Dessutom övervakar vi regelbundet våra system för att kontrollera sårbarheter och attacker och utforska nya sätt och tredjeparter för att ytterligare förbättra säkerheten för våra säkerhetsrutiner och skydd för våra kunder och besökarnas privatliv regelbundet.

Skulle 123minsida uppleva ett dataöverträdande och din information är inblandad kommer vi att kontakta dig om det finns risk för att dina uppgifter missbrukas och om vi är lagligen skyldiga att göra det. I vissa fall är 123minsida också lagligt skyldig att kontakta (dataskydd) myndigheter när ett brott mot privat information inträffar.

7. Besökare på kunders hemsidor

123minsida kan samla, lagra och behandla vissa icke-personliga och personliga uppgifter om kundbesökare ("kund-besökarinformation"), på våra kunders vägnar och i deras riktning. Till exempel kan var och en av våra kunder importera, samla och hantera kontakter via deras kund hemsida och ta ordrar via deras webbutik. Sådana kontakter lagras sedan med 123minsida, för kundens vägnar.

I sådana sammanhang ska 123minsida behandlas som en "dataprocessor" och inte som en "kontrollant" (eftersom båda dessa villkor nämns i det europeiska personaldirektivet) för sådan kundinformation och ansvarar för att alla lagar och förordningar som gäller för insamling och kontroll av sådan kundinformation, inklusive alla lagar om integritet och dataskydd till alla relevanta jurisdiktioner.

Du är ansvarig för säkerheten, integriteten och godkännandet för användning av din kunds besökares personuppgifter och för att få alla godkännanden och behörigheter som krävs för insamling och användning av sådan information.

123minsida kan inte ge juridisk rådgivning till kunder eller kundbesökare men vi rekommenderar att alla kunder publicerar och underhåller tydliga och omfattande sekretessmeddelanden på sina hemsidor enlighet med gällande lagar och förordningar och att alla kundbesökare läser igenom dessa uttalanden noggrant och tillhandahåller för att acceptera dem.

För mer information om hur kundbesöksinformation kan hanteras av 123hjemmeside] (som kan vara relevant för den specifika informationen du tillhandahåller och /eller tillståndet du erhåller från dina kundbesök), se avsnitt 4, 6 och 9.

Om du är en besökare eller kund hos någon av våra kunder, läs följande: 123minsida har inget direkt förhållande till enskilda kundbesökare vars personuppgifter den behandlar. Om du är en besökare, kund eller kund hos någon av våra kunder och vill göra några förfrågningar eller frågor angående din personliga information, vänligen kontakta en sådan kund (er) direkt. Om du till exempel vill ha tillgång till, korrigera, ändra eller radera felaktig information som behandlas av 123minsida på uppdrag av sina kunder, vänligen rikta din fråga till relevant kund (vem är "Controller" för sådan data). Om du begär att ta bort personuppgifter från kundens besökare, svarar vi på en sådan begäran inom trettio (30) dagar.

8. Marknadsföringsmail

När du är registrerad för våra marknadsföringsmail sparar vi:

 • Ditt användar-ID, tid för registrering och IP-adress. Detta är av säkerhetsskäl, så vi kan bekräfta att IP-adressen och hemsidan tillhör dig.
 • Din e-postadress
 • Ditt användarnamn: så att du enkelt kan logga in på din hemsida från de mail som vi skickar till dig.
 • Ditt val av hemsida typ t.ex. Företag eller Personlig: Så vi kan skicka dig relevant inspiration.
 • Hur du använder nyhetsbrevstjänsten, dvs om du öppnar, klickar eller avbryter prenumerationen. Det här är för att ge dig relevant information och för att förstå ditt intresse. Om du t.ex. inte har öppnat några marknadsföringsmail från oss inom ett år kommer vi sluta skicka marknadsföringsmail till dig.

Vi behandlar alltid din personliga information med största försiktighet. Vi säljer det inte till tredje part. Du kan självklart välja att avbryta prenumerationen när som helst via “avbeställ” länken som finns i alla våra e-postmeddelanden.

Du kan be oss att radera din information. Vi kan göra detta om vi inte är lagligen skyldiga att behålla det, t.ex. om du har betalat för ett abonnemang för en hemsida.

9. Användarrättigheter

Begäran om upplysningar:

Vi är glada att informera dig om vilken personlig information vi har sparat på dig. Denna information är gratis, ska behandlas inom en månad och skickas vanligtvis till dig via e-post (även via post på begäran). För att få relevant och detaljerad information, var god och ge oss information om de berörda personuppgifterna eller typen av den (om möjligt). För att säkerställa att personen som begär den ovannämnda informationen är den person den utger sig för, behöver vi ett bevis på identitet. Detta kan vara i form av ett kopierat identifieringsdokument. Vänligen blockera eller ta bort serienummer och passnummer från sådana kopior. Dessa kopior ska endast användas för identifiering och för behandling av din förfrågan.

Rättelse, radering eller blockering:

I enlighet med artikel 26 i lagen om behandling av personuppgifter har du rätt att begära att alla personuppgifter vi samlar in om dig rättas, raderas eller blockeras. Eventuella önskemål kan skickas till oss skriftligen, dvs per post eller via följande e-postadress: complaints@SimpleSite.com

10. Kontakta oss

Om du harnågra frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

123minsida ApS

Slåenbakken 17

DK-3460 Birkerød

Denmark

CVR: 30732332

Email: kundtjanst@123minsida.se